Zhotovujeme

OPG – panoramatické snímky

TMK - snímky
spánkovočeľustnych kĺbov,

3D PND – snímky prínosovych dutín,

3D/CBWT

Extraorálne BW snímky oboch strán

Náš softwer je vybavený programom na implantáty, bez
ktorého by už žiadny moderný implantológ nemal s Vašim chrupom
pracovať.......
Romexis_Viewer