CENNÍKExtraorálna BW snímka - 15 €

3D/CBVT snímka - 30 €

OPG panoramatická snímka – 10 €

OPG Dôvera – 5 €

TMK – 20 €

3D PND – 30 €

Vytvorenie kópie na CD nosiči – 2 €Snimokzuby