U P O Z O R N E N I E !

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o vyšetrenie RTG žiarením, vyšetrenie sa môže realizovať len na základe žiadanky na vyšetrenie, ktorú vystaví odosielajúci lekár

Stiahnuť
ŽIADANKUziadanka