Planmeca ProMax 3Ds

Séria prístrojov Planmeca ProMax 3D ponúka všetko potrebné pre maxillofaciálne snímkovanie. Prístroj Planmeca ProMax 3Ds je navrhnutý tak, aby pri vyšetrení dokázal zachytiť i tie najpodrobnejšie anatomické detaily. Prístrojová jednotka dokáže urobiť trojrozmerne, digitálne panoramatické a cefalometrické snímkovanie, čo spolu s využitím pokročilých softwarových nástrojov umožňuje pokryť všetky potreby v oblasti dentálnej rádiologie. Dopyt po operatívnej terapii s využitím implantátov v súčasnej stomatologickej praxi neustále rastie. Tento trend spôsobuje, že sú potrebné stále dokonalejšie RTG prístroje. Prístrojová jednotka Planmeca ProMax 3Ds využíva princíp volumetrickej tomografie kužeľovitým zväzkom (CBVT,Cone Beam Volumetric Tomography) a svojím designem vychádza maximálne v ústrety potrebám modernej stomatochirurgie.

SNIMKY

scren zuby
Umožňuje veľmi presné a spoľahlivé snímkovanie v zobrazení pri zachovaní nízkych dávok radiácie, ktorej je pacient vystavený. Dĺžka jedného scanu je 18 sekúnd, avšak celková doba ožiarenia je len 3 sekundy. Táto technika výrazne znižuje radiačnú záťaž pacienta, Software Planmeca Romexis 3D Explorer je dodávaný k prístroju Planmeca ProMax 3Ds, slúži k vytváraniu 3D snímiek a umožňuje ich prehliadanie z pohľadu všetkých troch relevantných rovín, tj. axiálnej, koronálnej a sagitálnej. Software obsahuje funkciu tzv. "reslicing", ktorá umožňuje prehliadanie v priestorovom zobrazení z ľubovoľného uhla v reálnom čase. Vytvorené trojrozmerné zobrazenie predstavuje realistický anatomický model.

3D pocitac

Software Planmeca Romexis 3D Explorer umožňuje snímky každého jednotlivého pacienta uložiť na CD spolu s aplikáciou Planmeca Romexis 3D Viewer, pomocou ktorej sa dajú tieto snímky prehliadať. Voliteľný modul Planmeca Romexis 3D Implant Planning, ktorý na našom pracovisku máme, ponúka nástroje pre plánovanie umiestnenia implantátov a zakresľovanie nervov. Umiestnenie implantátov sa dá stanoviť pomocou realistických modelov implantátov. Zastúpené sú implantáty všetkých najznámejších výrobcov. Software Planmeca Romexis je kompletne napísaný v jazyku Java, tzn. Možno ho spustiť v rôznych operačných systémoch a moderných webových prostrediach. Ak chcete vedieť viac w w w . p r o d e n t a . c z